وبلاگ اعیاص

اعیاص --» السلام علیک یا اباصالح المهدی

وبلاگ اعیاص

اعیاص --» السلام علیک یا اباصالح المهدی

نویسندگان
آخرین نظرات

بسم رب الشهدا و الصدیقین

امام هادی علیه السلام


مادر بهشتی  
مادر امام هادی علیه السلام که بود و حضرت درباره ایشان چه فرمودند؟ 
پاسخ :
مادر ایشان سمانه نام داشت و کنیه ایشان امّ الفضل بود. نامهای دیگری هم برای ایشان ذکر شده که عبارتند از: جمانه؛ غزال؛ حدیث؛ و ...ایشان معروف به سیده بود و به اصطلاح، مولّده بود. مولده یعنی کنیزی که پیش عربها زاده و تربیت شده بود. امام جواد، شخصی را با هفتاد دینار فرستاده و ایشان را که پیش برده فروشی بود و با قافله ای به مدینه آمده بود از برده فروش خریده بود. نیز ایشان معروف به مغربیه می باشد.
از خود امام هادی روایت شده که مادرشان را این گونه توصیف نموده اند: «مادرم از جایگاه رفیع من آگاه بود. او از زنان بهشتی است . هیچ گاه شیطان به او نزدیک نمی شود و مکر ستمکاران کنیه توز به او نخواهد رسید. او در برابر دیدگان خداوند که هیچ گاه به خواب فرو نمی روند محفوظ است » 
امام جواد به این کنیز احترام خاصی می گذاشت بطوریکه نقل شده: یکی از اسبابی که بوسیله آن، معتصم، ام فضل را بر قتل امام تحریک کرد، همین برتری دادن این کنیز بود.
https://rasekhoon.net/faq/show/1055315/